30.03.2019, Not started

30.03.2019 15:05Al-GarrafaVSAl-Rayyan  
30.03.2019 17:15Al-Duhail SCVSAl-Sadd  
31.03.2019 16:05Al-KhorVSAl-Khuraitiat  
31.03.2019 16:05Qatar SCVSUmm Salal  
31.03.2019 18:15Al-ShahaniyaVSAl-Sailiya  
05.04.2019 16:00Qatar SCVSAl-Arabi  
05.04.2019 16:00Al-SaddVSAl-Ahli  
05.04.2019 16:00Al-KhuraitiatVSAl-Duhail SC  
05.04.2019 16:00Umm SalalVSAl-Shahaniya  
05.04.2019 16:00Al-KhorVSAl-Garrafa  
05.04.2019 16:00Al-RayyanVSAl-Sailiya  
12.04.2019 16:00Al-ShahaniyaVSAl-Garrafa  
12.04.2019 16:00Al-SailiyaVSAl-Khuraitiat  
12.04.2019 16:00Al-RayyanVSQatar SC  
12.04.2019 16:00Al-SaddVSUmm Salal  
12.04.2019 16:00Al-ArabiVSAl-Duhail SC  
12.04.2019 16:00Al-AhliVSAl-Khor