27.05.2018, Not started

New customer offer
FC Dolgoprudny vs Luki-Energiya
Luki-Energiya to win
@67/20