17.11.2019, Finished

New customer offer
Chertanovo Moscow vs SKA-Khabarovsk
SKA-Khabarovsk to win
@57/20